banner_shop_potrebychovatelu_216x122.png

Kontaktujte nás

Potřebujete nás kontaktovat?

 • Volejte na tel.
  +420 569 408 331
 • Pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Využijte další kontakty

Aktuálně z chovatelství a našeho zázemí

Ke stažení katalog býků v pdf (velikost souboru 7 MB).

A také  nabídkový list holštýnských býků a   nabídkový list býků fleckvieh.

 

Připravujeme změnu způsobu zobrazení jednotlivých býků, proto omluvte, že jejich webové stránky nejsou v současné době aktualizované.

 

6.-9.září ve Welsu proběhla výstava AgroTier, na které bylo předvedeno 106 kusů skotu. Kromě základních plemen fleckvieh, holštýn a braunvieh, se také po dvou kusech představil pusteralský strakatý skot, tyrolský šedý skot a tuxský skot.

Mezi 31 kusy prvotelek fleckvieh obsadily první dvě místa dcery Evergreena.

Jednoznačnou vítězkou byla plemenice Nagel, otelená 24.02.2018, která za 100. dní první laktace nadojila 3 475 kg mléka. Nagel byla rozhodčím hodnocena jako ideální prvotelka, velmi elegantní, se suchými končetnima a úžasným vemenem. Není proto divu, že se stala zároveň i vítězkou vemene mezi prvotelkami.

Druhá Evergreenka se jmenuje Muscherl a je otelená 26.05.2018. Za první dvě kontroly nadojila 31,0 a 35,4 litrů mléka.

Vpředu vítězka prvotelek a vzadu druhá nejlepší prvotelka

Nejlepší prvotelka výstavy a zároveň nejlepší vemeno mezi prvotelkami

 

Obě tyto dcery tak navázaly na úspěšnou přehlídku dcer tohoto býka z března letošního roku, kde byly představeno dalších sedm jeho dcer na regionální výstavě v Tyrolsku. Funkční a vysoce produkční dcery chovatele nadchly. Nejenom svým exteriérem, ale i mléčnou produkcí, která v průměru byla 31,4 kg. Dcery jsou středního rámce, s dostatečnou kapacitou, s předpokladem dalšího vývoje v následujících laktacích. Mají ideálně zauhlené končetiny, s vysokým paznehtem a pevnou spěnkou, které splňují veškeré požadavky. Vedle jednotně se vyskytujících širokých a vysoko nasazených zadních vemen, ukazují dcery Evergreena velmi pěknou texturu vemene. Velmi pozitivní je také optimálně postavená, dlouhá a široká pánev.

Na tomto odkazu můžete vidět tyto dcery pohromadě, stejně jako i na videu.

Zde je pak můžete každou z dcer jednotlivě.

Evergreen svými výsledky z prověřením na dcerách více jak naplnil vysoké očekávání, které se od něho očekávalo v době jeho genomických PH. Jeho přednosti jsou produkce, zdraví a ekonomičnost. Evergreen byl první prověřený syn Everesta, ale zároveň také jeden z nejvyhledávanějších mladých fleckvieh býků v minulých letech. Měl první výsledky z vlastního prověření v prosincovém výpočtu 2017 s velmi dobrými výsledky. K následnému výpočtu získal informace od dalších více jak pětiset dcer a jeho PH ještě vzrostly. Stejně tak v srpnovém výpočtu, kdy měl již 2 162 dcer a jeho GZW je na 130 bodech.

S kombinací Everest x Rau se v rodokmenu Everesta spojuje výborná mléčná produkce, stejně jako vysoká kvalita vemene. Matka Evergreena, jako správná dcera býka Rau, je typická vynikajícím vemenem a stejně jako její matka, exteriérově silná dcera Merwerta. Obě patří mezi nejlepší krávy ve stáji chovatele Aloise Hilgera z Babensheimu a vyznačují se především vysokou produkcí s vynikajícím obsahem složek a funkčním vemenem s velmi dobrou texturou. Sám Evergreen se prezentuje velmi elegantně, s hlubokým trupem a velkou délkou.

K jeho nejvyšším přednostem určitě patří vysoká mléčná produkce jeho dcer s vyváženým % bílkovin. Ve znacích fitness je velmi pozitivně hodnocena snadnost porodů, jak z otcovské, tak i dceřiné strany. Vynikající je také zdraví vemen, v kombinaci s velmi dobrou dojitelností, kterou se vyznačoval také jeho otec Everest. I při tak vysoké mléčné užitkovosti zůstává Evergreen býkem kombinovaného užitkového typu.

Ke stažení katalogová stránka býka v pdf.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 5. září se v domažlickém regionu konala již XII. Mrákovská výstava. Přihlášeno bylo 103 krav ze 16 podniků. Tato oblast je tradiční vysokým podílem red holštýnských chovů.

Na letošní výstavě v Mrákově v red holštýnské části zazářily dcery býka Jotan RED.

Celkovou šampiónkou RED holštýnek se stala vítězka krav na III. a vyšší laktaci ze ZOD Mrákov, farmy Starý Klíčov. Tato plemenice je v součastnosti na III. laktaci a svoji předchozí laktaci ukončila s nádojem 10 163 kg mléka.

mrakov_2_championka

 

Nejlepší z plemenic na II. laktacích byla opět dcera Jotan REDa a také ona byla ze stejného zemědělského podniku.

1_mrakov_47

 

Pozornost si vysloužila také nejstarší plemenice této výstavy, která byla opět dcerou tohoto býka, tentokrát z Agro staňkov, a.s.Jistě každý by si přál mít takové zvíře ve svém stádě. Tato kráva je pošesté otelena 10.7.2018 a do současné doby nadojila 45 801 kg mléka. Nezbývá nám než všem popřát hodně dalších chovatelských úspěchů.

mrakov_dlouhoveka


 

 

 

 

 

 

Vážení chovatelé,

v příloze zasíláme k vyplnění žádost o dotace na dotační titul 2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU - skot.

Výše dotace je do 220 Kč na jeden kus v KU (u dojeného skotu stupně A4, s výjimkou stupně AT, dle průměrného stavu za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018). O celkové sazbě rozhodne MZe ČR až po vyhodnocení celkové výše dotace.

Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.

Počet krav v kontrole užitkovosti za požadované období doplní oprávněná organizace (ISB - Genetic, s. r. o.). Výše uvedenou dotaci administruje a podává na SZIF jako souhrnou žádost ISB - Genetic, s. r. o., na základě doručených žádostí a dalších náležitostí.

Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého a středního podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Žádosti se podávají v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 - Č.j.: 43252/2017-MZE-17251.

Tímto Vás žádáme o neprodlené vyplnění šedě podbarvených kolonek žádosti, potvrzení příslušných prohlášení a zaslání zpět na naši adresu ISB-Genetic s. r. o., Ledečská 2917, 580 01 Havlíčkův Brod, nejpozději do 1. 10. 2018. Pokud Vámi vyplněná žádost nebude do tohoto data doručena, nemůže být z naší strany zařazena do souhrnné žádosti.

Žádost o poskytnutí dotací musí obsahovat:

 • Žádost s čestnými prohlášeními,

 • Doklad o registraci pláce DPH (pouze plátci DPH)

 • Doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy nebo aktuálního bankovního výpisu).

   

  Všechny doložené dokumenty musí být stvrzeny podpisem žadatele. Pokud nebudou tyto doklady doloženy, nebude žádost zahrnuta do souhrnné žádosti.

   

 

Dcera býka Snowmastera Rocca-DG Snowmaster Bremase získala ocenění za nejlepší vemeno na výstavě Nuit de La Holstein v Libramontu v Belgii.

Dcera Snowmaster

Další jeho dcera Marci 7716 VG-85 (Snowmaster x Bowser x Goldwyn) je TOP jedničkou z genotypizovaných krav v Itálii s 3 432 PFT.

Dcera Snowmastera Marci - TOP 1 v Itálii

Nejpoužívanější býci v Rakousku v roce 2016

1. Herzschlag

2. Vulkan

4. Mandrin

7. Humpert

9. Evergreen

16. Iserschee

 

 

Nejpoužívanější býci v Německu v roce 2016

1. Humpert

2. Manigo

5. Everest

6. Vulkan

10. Iserschee

 

Nejpoužívanější prověření býci v Bavorsku v roce 2016

1. Manigo

2. Humpert

4. Everest

8. Iserschee

Na prvních čtyřech místech mezi mladými býky v Bavorsku byli bezrozí býci následovaní býkem Hubraumem a na sedmém pořadí Herzschlagem.

V loňském roce bylo v Německu provedeno 1 914 224 prvních inseminací černou variantou holštýnského plemene a 352 743 red holštýnskými býky.
S  27 782 prvními inseminacemi byl zde Poppe Snow RF nejpoužívanější holštýnský býk v loňském roce.

Zdroj: Holstein International

Přechod na stránku býka Poppe Snow RF.

 

 

 

 

 

 

Mezi 44 býky plemene charolais byl jako nejlepší vybrán býk Romeo Pp, syn BRA Relaxe z naší nabídky. Tento býk pochází z farmy Heinze Giese ze Spelle. Býk byl hodnocený jako typický představitel plemene, s bezvadným exteriérem.

Na této akci bylo prodáno 151 masných býků sedmi plemen za průměrnou cenu 3 141 Euro. Býků plemene charolais bylo prodáno 44 kusů za průměrnou cenu 3 455 Euro. Romeo Pp byl vydražen z býků plemene charolais za vůbec nejvyšší cenu a to 6 500 Euro.

064_38_r-sieger__romeo_pp_105_648_1542_8_8_8_heinz_giese_spelle

 

Pro nadcházející období pro Vás naši šlechtitelé vybrali tyto novinky:

HF:

MODECO

RH:

POKER RED

FV:

HUBRAUM

WISCONA

BV:

VINTOR

MS:

HANNIBAL PP

 

Prosím, prohlédněte si naši špičkovou nabídku býků, které jsme pro Vás zaregistrovali. Je rozhodně o co stát!

 

Z Fleckvieh býků Vám nově nabízíme:

VULKAN - to jsou kapacitní rámcová zvířata, fundament i produkce v jednom

VEUERWERK - má stejnou matku jako Hutera. Co více dodat?

HERZSCHLAG - prostě TOP genomák

HUMPERT - outcrossový býk s jistotou mléčné produkce. Jsme si jistí, že právě toto potřebujete

 

... a ani s holštýny nezůstáváme pozadu:

EXOL - to jsou silné produkční krávy s ještě silněji upnutým vemenem a BB kasein k tomu

JUCATOR - býk all inclusive: vysoká produkce, dlouhověkost i plodnost dcer

HAFNAR - díky outcrossu má široké využití a navíc perfektně březne