banner_shop_potrebychovatelu_216x122.png

Kontaktujte nás

Potřebujete nás kontaktovat?

 • Volejte na tel.
  +420 569 408 331
 • Pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Využijte další kontakty

Dodace na kontrolu užitkovosti 2018

Tisk PDF

 

Vážení chovatelé,

v příloze zasíláme k vyplnění žádost o dotace na dotační titul 2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU - skot.

Výše dotace je do 220 Kč na jeden kus v KU (u dojeného skotu stupně A4, s výjimkou stupně AT, dle průměrného stavu za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018). O celkové sazbě rozhodne MZe ČR až po vyhodnocení celkové výše dotace.

Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.

Počet krav v kontrole užitkovosti za požadované období doplní oprávněná organizace (ISB - Genetic, s. r. o.). Výše uvedenou dotaci administruje a podává na SZIF jako souhrnou žádost ISB - Genetic, s. r. o., na základě doručených žádostí a dalších náležitostí.

Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého a středního podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Žádosti se podávají v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 - Č.j.: 43252/2017-MZE-17251.

Tímto Vás žádáme o neprodlené vyplnění šedě podbarvených kolonek žádosti, potvrzení příslušných prohlášení a zaslání zpět na naši adresu ISB-Genetic s. r. o., Ledečská 2917, 580 01 Havlíčkův Brod, nejpozději do 1. 10. 2018. Pokud Vámi vyplněná žádost nebude do tohoto data doručena, nemůže být z naší strany zařazena do souhrnné žádosti.

Žádost o poskytnutí dotací musí obsahovat:

 • Žádost s čestnými prohlášeními,

 • Doklad o registraci pláce DPH (pouze plátci DPH)

 • Doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy nebo aktuálního bankovního výpisu).

   

  Všechny doložené dokumenty musí být stvrzeny podpisem žadatele. Pokud nebudou tyto doklady doloženy, nebude žádost zahrnuta do souhrnné žádosti.