banner_shop_potrebychovatelu_216x122.png

Kontaktujte nás

Potřebujete nás kontaktovat?

  • Volejte na tel.
    +420 569 408 331
  • Pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • Využijte další kontakty

Kontrola užitkovosti skotu

Tisk PDF

Zajímají Vás přesné hodnoty užitkovosti Vašeho chovu? Provádíme kontrolu užitkovosti skotu a v menším rozsahu také kontrolu užitkovosti koz. Veškeré texty podléhají přísným normám a nařízením.

Kontrolu užitkovosti provádíme téměř výhradně ve stádech skotu, menší rozsah má kontrola užitkovosti koz. Při kontrole užitkovosti jsou přísně dodržovány veškeré normy, nařízení a doporučení od Českomoravské společnosti chovatelů a.s. a mezinárodní organizace pro měření ICAR.

Co je kontrola užitkovosti

Kontrola užitkovosti spočívá v pravidelném zjišťování dojivosti plemenic, přesně definovaném způsobu odběru vzorků mléka a hlášení dalších potřebných údajů - čísla narozených telat, průběh porodů, čísla vyřazených krav, opravy původů atd. U vybraných plemenic se zjišťuje i dojitelnost.

Jaké hodnoty se zjišťují

Odebrané vzorky mléka jsou okamžitě po kontrole užitkovosti odváženy na svozná místa, kde jsou uskladněny v chladících boxech a dvakrát týdně odváženy do specializovaných laboratoří pro rozbor mléka. Tyto laboratoře jsou v majetku ČMSCH a.s. Pro potřeby kontroly užitkovosti je stanovován obsah tuku, bílkoviny a laktózy a počet somatických buňek.

Chovatel má možnost si objednat i rozbory na ostatní kvalitativní parametry mléka, jako je obsah močoviny, stanovení bodu mrznutí, stanovení celkového počtu mikroorganismů, průkaz inhibičních látek a kvasná zkouška. Samozřejmostí je stanovení počtu koliformních bakterií, psychrotrofních mikroorganismů a termirezistentních mikroorganismů, což je velice důležité pro zpeněžování mléka. Tyto rozbory je možné provést i mimo běžný provoz laboratoře v neděli a ve svátek. Jako doplňková služba je nabízeno telefonické oznámení výsledků rozborů, nebo okamžité odeslání výsledků dopisem nebo faxem.

Naší snahou je co nejvíce tuto činnost zobjektivnit, přotože v první řadě slouží jako zdroj informací pro rozhodování chovatele a jako zdroj informací pro kontrolu dědičnosti. Z tohoto důvodu je práce našich kontrolních asistentů v terénu neustále kontrolována nejen ze strany firmy, ale i ze strany ČMSCH a.s. a ČIŠPHZ.

Oprávnění k provádění kontroly užitkovosti

Kontrola užitkovosti je prováděna na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství ČR, uděleného podle § 3 zákpna č.154/2000 Sb (plemenářského zákona)  čj.: 36292/01-7010. V tomto rozhodnutí je udělen souhlas oprávněné osobě ISB-GENETIC s.r.o. provádět kontrolu užitkovosti, výkonnostních testů a posuzování skotu a koz.

Potřebujete kontrolu užitkovosti?