Evropská komise schválila ČR coby zemi prostou IBR

news img

Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou infekční bovinní rinotracheitidy skotu (IBR). Při projednávání žádosti ČR o udělení statusu na jednání stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (SCoPAFF) v minulém týdnu neuplatnila proti české žádosti zaslané letos v lednu do Bruselu námitky žádná z členských zemí. V nejbližší době lze očekávat oficiální zveřejnění informace o udělení příznivého nákazového statusu ČR ve věstníku Evropské komise. O vymýcení IBR v chovech skotu usilovala ČR dlouhodobě. Získání statusu je významné zejména z hlediska zahraničního obchodu.

Národní ozdravovací program od IBR byl v ČR zahájen 1. 1. 2006. Bez výskytu této nákazy bylo tehdy v ČR pouze 19 % chovů skotu. Program byl ukončen po 11 letech k 31. 12. 2016. K tomuto datu bylo bez nákazy přes 99 % hospodářství, nákaza se vyskytovala jen v posledních několika chovech. Od roku 2017 pokračovalo ozdravování zbylých hospodářství prostřednictví mimořádných veterinárních opatření stanovovaných SVS individuálně pro jednotlivé farmy s výskytem nákazy. Jelikož k 17. 1. 2020 se v ČR již nenacházel žádný skot pozitivně testovaný na IBR, mohla ČR podat výše zmíněnou žádost.

Zařazení ČR mezi země IBR prosté přináší výhody pro české chovatele skotu při vzájemném obchodování s ostatními zeměmi. Znamená jednak zvýšení záruk a usnadnění obchodování se skotem se zeměmi EU, které již status získaly (zejména Německo, Rakousko nebo Dánsko), ale i obecné zvýšení prestiže a postavení ČR z nákazového hlediska,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Příznivé mezinárodní statusy přinášejí tuzemským chovatelům také možnost získání výhodnějších podmínek při vývozu zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. Na základě nově získaného statusu bude moci ČR zároveň po ostatních státech vyžadovat vyšší úroveň doplňkových záruk při dovozu skotu do ČR.

Hlavním cílem činnosti SVS v oblasti zdraví zvířat je z dlouhodobého hlediska udržení dobré nákazové situace, ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat a v případě výskytu těchto nákaz přijetí opatření k zamezení šíření těchto nákaz.

Mezinárodní statusy, které uděluje členským státům Evropská komise nebo Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) jsou důležité zejména z hlediska zahraničního obchodu. V současné době má ČR status země prosté brucelózy skotu a malých přežvýkavců, tuberkulózy skotu, enzootické leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat v chovech domácích prasat, klasického moru prasat, vztekliny, slintavky a kulhavky, moru malých přežvýkavců, afrického moru koní, infekční anémie lososovitých ryb, Newcastleské choroby drůbeže a rovněž udržení statusu země se zanedbatelným rizikem BSE (nemoci šílených krav).

IBR je specifické infekční onemocnění skotu, jehož původcem je herpesvirus typu 1 (BHV-1). Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. IBR není přenosná na člověka, ani na jiné druhy zvířat. Virus negativně ovlivňuje plodnost skotu a zhoršuje jeho reprodukci, což přináší velmi nepříznivé ekonomické dopady. Klinicky se projevuje jako onemocnění respiračního nebo reprodukčního ústrojí. Virus IBR je schopen dlouhodobě přežívat v infikovaném zvířeti ve skryté (latentní) formě bez klinických příznaků onemocnění.

 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

 

Vloženo: 05. 10. 2020       Stránka: Novinky
Další články

Tropické teploty jsou tady

20. 06. 2022 Novinky

Vyberte si z naší nabídky býky s výbornou vlastní plodností.

Nové katalogy a nabídkové listy

18. 05. 2022 Novinky

Stáhnout si můžete nové katalogy a nabídkové listy.

Podpořte v tyto teplé dny zabřezávání vašich plemenic

07. 07. 2021 Novinky

Vysoké teploty zabřezávání krav moc nepřejí. Kromě možností ochlazování zvířat ve stáji a úpravy krmiva, můžete zabřezávání v tomto období podpořit také využitím býků s nadprůměrnou vlastní plodností.

Vítáme vás na nových stránkách ISB Genetic

16. 06. 2021 Novinky

Připraveny jsou pro vás nabídky našich fleckvieh a holštýnských býků.

Ostatní plemena budou následovat.

Doufáme, že se vám naše nové stránky budou líbit.

Býk plemene parthenaise Goliath přináší lehké porody, výborné osvalení a klidný temperament

01. 09. 2020 Novinky

GP Goliath má v pozicích dědů dva nejlepší býky plemene v pozici dědy. Pochází totiž z linie Turbo z otcovské strany a z Fausseta z mateřské strany. Jde o kumulaci dvou nejlepších krevních linií plemene parhenaise. Za posledních pět let neměl Fausset na trhu konkurenci a pět let předtím byl Turbo špičkovým hráčem na trhu. Goliath má tedy rodokmen se silnými kořeny.

Logo ISB GENETICS

ISB GENETIC

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003

IČ: 47451939     DIČ: CZ47451939 (jsme plátci DPH)

telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz

ZASÍLAT NOVINKY

Pokud chcete od nás dostávat novinky emailem, zaregistrujte si prosím Váš email.

   

2000 - 2022 © ISB GENETIC - All rights reserved

developed: CodeKey.cz